Skupinové poutě

Jak probíhá skupinová pouť?

Skupinové poutě pořádám spíše výjimečně, jsou vhodné primárně pro absolventy individuálních doprovázených poutí. Na těchto poutích máme jasný cíl, ale žádná očekávání. Každý účastník může přinést či navrhnout něco „svého“. Chůzi můžeme dle chuti skupiny doplnit skupinovou meditací, společnou debatou, četbou starých textů. Dalo by se říci, že individuální poutě jdou více do hloubky, jsou intimnější a věnují se pouze vám. Skupinové poutě mají dynamiku, která se odvíjí od souhrnu účastníků samotných.

Jak daleko půjdeme?

V případě jednodenní pouti přibližně 20 km.

Kde se na pouť mohu přihlásit?

Případné poutě vypisuji ve facebookové skupině putovat.cz.

Kolik to stojí?

Každý si platí své náklady, konkrétní výše daru-odměny pro mou osobu je na vás. Měla by odpovídat vašim možnostem.

Číslo účtu je: 2701609029/2010.

Sedmero skupinových poutí

1. Nemáme od cesty žádná očekávání.

2. Je to svobodné putování.

3. Každá cesta je jiná, necháme se překvapit přírodou i lidmi.

4. Vše, co potřebujeme, máme s sebou.

5. Co na cestě vyslechneme, si necháme pro sebe.

6. Vyrážíme většinou z Prahy, na den až dva.

7. Každá cesta něco stojí.