Individuální poutě – putovat.cz

Individuální doprovázené poutě

Co je doprovázená pouť ?

Je to společné putování krajinou, během něhož si povídáme o tématech, která jsou pro vás důležitá. Doprovázené putování stojí někde na pomezí mezi výletem do přírody, intuitivní terapií, hlubokým nasloucháním a přátelským rozhovorem. Putujeme ve dvou.

Moje role

Budu vás celou dobu doprovázet a naslouchat vám. Sdílím s vámi váš zážitek na pouti a pozoruji, co se děje okolo nás. Budu na vás reagovat podle své intuice a zkušeností. Nebudu vás do ničeho tlačit a nic z vás „tahat”. Naslouchám a snažím se vaše témata prožívat tak, jako kdyby byla má vlastní. Neexistuje nic lidského, co by mi bylo cizí. Věřím, že velká část přínosu putování vychází z toho, že člověk sám sebe slyší mluvit, že mu někdo naslouchá a že je přijímán takový, jaký skutečně je. Tento důležitý efekt probíhá nezávisle na mně a mých reakcích. Přestože nacházím velký zdroj inspirace v křesťanských a buddhistických myšlenkách, nepatřím k žádnému náboženskému řádu ani k žádné terapeutické škole. Nejsem certifikovaný terapeut. Více o mně včetně odkazů na rozhovory naleznete v sekci „O mně“.

Pozn.: Pokud jste ve stavu těžkých depresí či úzkostí, zvažte prosím konzultaci psychoterapeuta či psychiatra.

Kdy vyrazit na doprovázenou pouť? Když ...


… procházíte zásadními změnami ve svém životě;

… stojíte před důležitým rozhodnutím;

… chcete udělat větší audit života, nebo životní restart;

… se chcete podívat na svá životní témata z jiného úhlu;

… si chcete putování vyzkoušet.

Témata doprovázené poutě

V bezpečném prostředí můžeme mluvit o všem, o čemkoliv jen budete chtít. O vás, vaší životní cestě. O práci a podnikání, o tom, co vás nebaví, a o tom, co toužíte dělat. O vztazích, o životním poslání, o strachu, o dětství, o hříchu, o víře, o knihách, o podnikání, o rozhodnutích, před kterými stojíte. Výhodou doprovázených poutí je, že na vaše témata máme dost času. Samotná témata si můžete před cestou připravit, případně si nemusíte připravovat vůbec nic a můžeme se bavit jen o věcech, které vás napadnou na místě. Naším záměrem bude dívat se více do budoucnosti vašeho života a soustředit se na možné změny k lepšímu. Část cesty můžeme společně mlčet. Vše, co si na pouti řekneme, zůstává jen mezi mnou, vámi a lesem.

Jak probíhá samotné putování?

Pošlete mi e-mail a vybereme vhodný termín (doprovázím primárně ve všední dny). Zvolíme lokalitu putování a domluvíme se, kde se setkáme. Můžeme vyrazit na den či na dva. Rámcový návrh místa poutě může přijít od vás. Trasu můžete konzultovat se mnou - když budete chtít. Pokud necháte výběr na mně, tak na kratší cestu vyrazíme pravděpodobně na Křivoklátsko, do Brd nebo klidně i do Divoké Šárky - to jsou dobře dostupná místa z Prahy, abychom netrávili zbytečně mnoho času dopravou. Setkáme se ráno na nádraží, nebo mě můžete vyzvednout autem.

Kam až dojdeme, je na vás. Mohou to být kilometry tři, ale i třicet. Během celé cesty se budeme věnovat vám a tématům, která si s sebou přinesete. Budeme se soustředit nejen na to, co říkáme, ale i na věci, které se odehrávají v krajině okolo nás, a na to, kam nás cesta přivádí. Podle možností můžeme putování doplnit společnou přípravou ohně, nebo bezpředmětnou meditací. V případě jednodenní cesty se odpoledne vrátíme vlakem či autem zpět do Prahy, na delší pouti přespíme buď venku, nebo v ubytování.

Délka poutě

Většinou začneme s jedno- či dvoudenním putováním, abyste sami zjistili, zda vám tato forma zkušenosti a mého doprovázení vyhovuje. Pokud se shodneme, že nám to vyhovuje, ozvete se mi se zadáním pro další poutě.

Co si vzít s sebou na putování najdete zde.

Symboly a synchronicity

Během putování se občas stane, že se o něčem bavíme a náhle silně zafouká vítr. Nebo vám v klíčový okamžik před obličejem proletí peříčko, uklouznete, něco ztratíte, něco naleznete, intuitivně dojdete k zajímavému místu, stanete se svědky nějaké události, potkáme zvíře či se setkáme s nějakým jiným symbolem. Často se nám na poutích zdají i symbolické sny. O podobných okamžicích, které pouť přináší, hovoříme jako o synchronicitách. Co to je? Synchronicita je termín tvořený z řeckých slov „syn“ čili „spojený s“ – znamená tedy souvislost, spojitost – a „chronos“ neboli „čas“. Synchronicita představuje vhodně načasované propojení, kdy vám korespondence mezi událostí na cestě a tím, co právě říkáte, přináší rozšířený vhled do témat, která si na pouť přinášíte. Nemáme ale žádná očekávání, i pouť, která je prosta synchronicit, je úplně v pořádku.

Proč putování?

Putování je staré jako lidstvo samo. Buddha byl poutník. Ježíš byl poutníkem, který chodil se svými učedníky od vesnice k vesnici. Jeho životní pouť zhmotnila ideál, který se zapsal až do nitra západní kultury. Následovalo ho mnoho světců, například Ignác z Loyoly a František z Assisi. Dva naprosto zásadní myslitelé středověkého křesťanství prochodili za svého života tisíce kilometrů. Peripatetická filozofická škola v Řecku byla známá tím, že její členové rozjímali a filozofovali právě během chůze. Henry Thoreau, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Arthur Rimbaud a Karel Hynek Mácha. Všechny je spojuje láska k putování. Německý filozof Friedrich Nietzsche chůzi miloval a říkal, že kdo příliš dlouho sedí, hřeší proti Duchu Svatému. Dokonce prohlásil, že všechny skutečně důležité myšlenky k člověku přicházejí během chůze.

Doprovázené putování je jednoduché a dostupné. Nepotřebujeme k němu žádné složité věci a můžeme ho vykonávat téměř kdykoliv a kdekoliv. Stačí jen na chvíli odejít ven do přírody a rytmičnost kroků nás začne vracet zpět do stavu rovnováhy. A jak praví latinská fráze solvitur ambulando, vše se vyřeší chůzí. Putování nám tedy „vyčistí hlavu“. Necháme se obklopit přírodou a myšlenky, které s námi neudrží krok, necháme u cesty.

Novodobou tradici doprovázených poutí v Čechách založil Jan Bím.

Cena poutě

Doprovázený pokrývá své i mé náklady na cestu (doprava na místo poutě a zpět, nocleh, zajištění oběda, svačiny).

Odměnu pro mě určujete vy sami. Částka, kterou mi za jeden den poutě věnujete, je na vás. Měla by odpovídat vašim možnostem a přínosu putování. V základu můžete můj čas například ocenit stejně jako svůj čas, což znamená, že jeden den pouti naceníte v závislosti na vašem hrubém denním výdělku (hrubý plat/20). Další ohodnocení za přínos putování je na vás.

Odměnu mi můžete předat v hotovosti na konci putování, nebo po návratu zaslat převodem. Číslo účtu je: 2701609029/2010.

Firmy

Poskytuji i individuální doprovázené poutě pro firmy. Cenu a podrobnosti vám rád zašlu e-mailem.


Pouť jako dar

Doprovázené putování můžete věnovat také svým blízkým - jako dárek. Napište mi.

Karlaz 339,-