Doprovázená pouť

Co je doprovázená pouť ?

Je to společné putování krajinou, během něhož si povídáme o důležitých tématech z vašeho života.

Moje role

Budu vás celou dobu doprovázet a naslouchat vám. Reaguji podle své intuice a zkušeností. Snažím se vaše témata prožívat tak, jako kdyby byla má vlastní. Neexistuje nic lidského, co by mi bylo cizí. Věřím, že velká část přínosu provázejícího rozhovoru vychází z toho, že člověk sám sebe slyší mluvit o důležitých tématech, že mu někdo naslouchá a že je přijímán takový, jaký skutečně je.

Více o mně naleznete v sekci „O mně“.

Pozn.: Nejsem certifikovaný terapeut. Pokud jste ve stavu hlubokých depresí či úzkostí, zvažte prosím konzultaci psychoterapeuta či psychiatra.

Kdy vyrazit na doprovázenou pouť? Když ...

 

… procházíte změnami ve svém životě;

… stojíte před důležitým rozhodnutím;

… chcete si udělat audit svého života;

… chcete si promluvit o duchovních tématech;

… chcete si putování vyzkoušet;

 

Témata doprovázené poutě

Můžeme mluvit o všem, o čemkoliv z vašeho příběhu budete chtít. O práci, o tom, co vás nebaví, a o tom, co toužíte dělat. O vztazích, o životním poslání, o strachu, o dětství, o hříchu, o víře, o knihách, o rozhodnutích, před kterými stojíte. Výhodou Doprovázených poutí je, že na vaše témata máme dost času. Samotná témata si můžete před cestou připravit, případně si nemusíte připravovat vůbec nic a můžeme se bavit jen o věcech, které vás napadnou na místě. Naším záměrem bude dívat se více do budoucnosti vašeho života a soustředit se na pozitivní směřování vašeho příběhu. Část cesty můžeme společně mlčet. Vše, co si na pouti řekneme, zůstává jen mezi mnou, vámi a lesem.

Jak probíhá samotné putování?

Pošlete mi e-mail a vybereme vhodný termín (doprovázím primárně ve všední dny). Zvolíme lokalitu putování a domluvíme se, kde se setkáme. Můžeme vyrazit na den či na dva. Rámcový návrh místa poutě může přijít od vás. Trasu můžete konzultovat se mnou - když budete chtít. Pokud necháte výběr na mně, tak na kratší cestu vyrazíme pravděpodobně na Křivoklátsko, do Brd nebo klidně i do Divoké Šárky - to jsou dobře dostupná místa z Prahy, abychom netrávili zbytečně mnoho času dopravou. Setkáme se ráno na nádraží, nebo mě můžete vyzvednout autem.

Kam až dojdeme, je na vás. Mohou to být kilometry tři, ale i třicet. Během celé cesty se budeme věnovat vám a tématům, která si s sebou přinesete. Podle možností můžeme putování doplnit společnou přípravou ohně, nebo bezpředmětnou meditací. V případě jednodenní cesty se odpoledne vrátíme vlakem či autem zpět do Prahy, na delší pouti přespíme buď venku, nebo v ubytování.

Délka poutě

Většinou začneme s jedno- či dvoudenním putováním, abyste sami zjistili, zda vám tato forma zkušenosti a mého doprovázení vyhovuje. Pokud se vám putování bude líbit, domluvíme se a vyrazíme znovu.

Co si vzít s sebou na putování najdete zde.

Symboly a synchronicity

Během putování se občas stane, že se o něčem bavíme a náhle silně zafouká vítr. Nebo vám v klíčový okamžik před obličejem proletí peříčko, uklouznete, něco ztratíte, něco naleznete, intuitivně dojdete k zajímavému místu, stanete se svědky nějaké události, potkáme zvíře či se setkáme s nějakým jiným symbolem. Často se nám na poutích zdají i symbolické sny. O podobných okamžicích, které pouť přináší, hovoříme jako o synchronicitách. Co to je? Synchronicita je termín tvořený z řeckých slov „syn“ čili „spojený s“ – znamená tedy souvislost, spojitost – a „chronos“ neboli „čas“. Synchronicita představuje vhodně načasované propojení, kdy vám korespondence mezi událostí na cestě a tím, co právě říkáte, přináší rozšířený vhled do témat, která si na pouť přinášíte. Nemáme ale žádná očekávání, i pouť, která je prosta synchronicit, je úplně v pořádku.

Proč putování?

Putování je staré jako lidstvo samo. Buddha byl poutník. Ježíš byl poutníkem, který chodil se svými učedníky od vesnice k vesnici. Následovalo ho mnoho světců, například Ignác z Loyoly a František z Assisi. Dva naprosto zásadní myslitelé středověkého křesťanství prochodili za svého života tisíce kilometrů. Peripatetická filozofická škola v Řecku byla známá tím, že její členové rozjímali a filozofovali právě během chůze. Henry Thoreau, Herman Hesse, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Arthur Rimbaud a Karel Hynek Mácha. Všechny je spojuje láska k putování. Německý filozof Friedrich Nietzsche chůzi miloval a říkal, že kdo příliš dlouho sedí, hřeší proti Duchu Svatému. Dokonce prohlásil, že všechny skutečně důležité myšlenky k člověku přicházejí během chůze. 

Doprovázené putování je jednoduché a dostupné. Nepotřebujeme k němu žádné složité věci a můžeme ho vykonávat téměř kdykoliv a kdekoliv. Stačí jen na chvíli odejít ven do přírody a rytmičnost kroků nás začne vracet zpět do stavu rovnováhy. A jak praví latinská fráze solvitur ambulando, vše se vyřeší chůzí. 

Cena poutě

Doprovázený pokrývá své i mé náklady na cestu (doprava na místo poutě a zpět, nocleh, zajištění oběda, svačiny - jím spíše bezmasé, nesladké, ale nedělejte si zbytečné starosti).

Výši celkové odměny, kterou mi za pouť dáte nechávám na vás. Doprovázený můj čas může ocenit stejně jako svůj čas, což znamená, že mi za den putování může dát stejně kolik vydělá za den hrubého (hrubý plat/20). Další ohodnocení za putování je už na vás.

Odměnu mi můžete předat v hotovosti na konci putování, nebo po návratu zaslat převodem. Číslo účtu je: 2701609029/2010.

Rušení poutí

Děkuji za respektování mého času. Pokud doprovázený zruší pouť méně jak 48 hodin před domluveným termínem, může mi zaslat odměnu dle svého uvážení na výše uvedený účet, případně to zohlední u odměny za pouť v novém termínu. 

Firmy

Poskytuji i individuální doprovázené poutě pro firmy. 

Pouť jako dar

Doprovázené putování můžete věnovat také svým blízkým - jako dárek (zašlu vám certifikát). 

 

Vydejme se spolu na pouť

Napište mi e-mail.

  • Na jak dlouhou pouť chcete vyrazit - jednodenní, vícedenní ?
  • Pokud víte, navrhněte za sebe i několik termínů, kdy by se vám pouť hodila.
  • Máte představu o trase putování, nebo necháte výběr na mně?

gavlas.tomas@gmail.com